YOLCU MEMNUNİYET ANKETİ
Aşağıdaki sorulara memnuniyet düzeyinizi "1" en düşük, "5" en yüksek puan olacak şekilde işaretleyiniz. 1 2 3 4 5
ESHOT'un sunduğu ulaşım hizmetinden memnunum.
ESHOT personelinin yolculara yönelik iletişimi ve davranışlarından memnunum.
ESHOT'un hizmetleri ve çalışanlarıyla ilgili toplumda oluşan imajından memnunum.
ESHOT toplumda sosyal adaleti ve eşitliği (engelli, yaşlı, kadın şoför vb.) desteklemek adına çalışmalar yapmaktadır.
ESHOT çevreye duyarlı teknolojilere yatırım yapmaktadır.
ESHOT'un diğer ulaşım hizmetleriyle (Metro, Vapur, İZBAN vb.) uyumlu olduğunu düşünüyorum.
ESHOT'un ulaşımı hizmeti öncesi ve sonrası desteğinden memnunum.
ESHOT yolcu hizmetleri ve iletişim süreçlerini iyileştirmek için yeni teknolojilerden yararlanmaktadır.
ESHOT'un ulaşım hizmetinin dijitalleşmesinden memnunum.
İZTAŞIT ve İZULAŞ otobüslerinin hizmetinden memnunum.
ESHOT'un iletişim kanallarını kullanarak destek almak veya bilgi edinmek kolaydır.


CAPTCHA