ULAŞIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 14.09.2020 tarihli ve 05.692 sayılı Karar ile yürürlüğe giren “ESHOT Yolculuk Kuralları Yönetmeliği” ile belirlenmiş olan “Seyahat Kuralları” aşağıda açıkça belirtilmiş olup, İdaremizce verilen toplu ulaşım hizmetini kullanmak isteyen tüm yolcularımız; söz konusu kurallara uymayı kabul etmiş sayılır.

1) Duraklarda otobüslerin ceplere yanaşmasını engelleyecek şekilde durulmaz.

2) Otobüs aktarma alanları, kapalı veya açık duraklarda, İdarenin izni olmadan herhangi bir toplantı, gösteri, etkinlik vb. aktiviteler ile otobüs içerisinde reklam, tanıtım ve propaganda yapılamaz.

3) Otobüslerimize, durak haricinde yolcu bindirilemez ve indirilemez. Ancak; otobüslerimizde seyahat eden kadın yolcularımız, saat 22.00 ile 06.00 saatleri arasında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde diledikleri noktalarda taleplerini şoför personele bildirerek inebilirler.

4) Otobüs kalkış noktalarında, şoför aracı hazırlayıp yolcu almaya başlamadan otobüse binilmez.

5) Otobüslerimize binerken ön kapı, inerken orta ve arka kapılar kullanılır. Ancak tekerlekli sandalye ve bebek arabası ile yolculuk yapmak isteyen yolcularımız otobüslerin engelli rampası ya da asansörü bulunan kapılarından biniş ve iniş; yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu yolcularımız ise durumlarını şoför personelimize bildirerek kendilerine en yakın kapıdan iniş yapabilirler.

6) Elektronik ücret ödeme kartları ve diğer toplu ulaşım kartları otobüse binmeden önce hazırlanır.

7) 0-6 yaş arası çocuklar yanlarında ebeveynleri bulunmak şartı ile ücretsiz binişten faydalanabilir, ancak ayrı bir koltuk kullanamazlar. İlköğretimden itibaren her öğrenci İdaremizce verilecek resimli öğrenci kartı ile indirimli biniş yapabilir.

8) İndirimli ve ücretsiz toplu ulaşım kartlarının fotoğraflı yüzü, otobüse biniş esnasında, aracı kullanan şoför personele gösterilir.

9) Kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartlarının maliki dışındakilerce kullanımı, sahte olması ya da süresinin dolması durumunda yolcunun binişine izin verilmez. Kart maliki dışındaki kişilerce kullanılan kartlar ile sahte veya geçersiz kartlara el konularak işlem tesis edilir.

10) Otobüslerin ön tarafında şoförün görüşünü kısıtlayacak ya da engelleyecek şekilde durulmaz, arka tarafa doğru ilerlenir ve diğer duraklardan binecek yolculara yer açılır.

11) Otobüslerin oturma alanlarında bir yolcu için ayrılan yerden fazlası kullanılamaz, diğer yolcuların koltukları kullanmasını engelleyecek şekilde davranılmaz.

12) Otobüslerimize binince, diğer yolcularımıza engel teşkil edeceğinden sırt çantaları sırtta taşınmaz ve yolcu beraberindeki eşyalar, araç koridorunda tutulmaz.
13) Ön koltuklarımız öncelikli olarak yaşlı, hamile, çocuklu ve gazilerin kullanımı için ayrılmıştır. İhtiyaç halinde; bu koltuklar, kullanan yolcular tarafından, hak sahiplerinin kullanımına bırakılır.

14) Otobüslerimize,  yolculara zarar verebilecek delici, kesici aletler ve patlayıcı maddeler ile binilmez.

15) Otobüslerimizde: alışveriş arabalarının yanı sıra “Kişisel Tekerlekli Taşıtların” alınması halinde; taşıtlar kaynaklı olası tüm güvenlik sorunlarından KTT sahipleri sorumludur. KTT’ler otobüs içerisinde varsa elektrikleri kapalı, katlanmış ve konumları ile de araç koridorunu, kapıları veya diğer yolcuların hareket kabiliyetini engellemiyor olmalıdırlar. Otobüslerde bisiklet taşınması ile ilgili kurallar ise Yönetmeliğin 3. Bölümünde düzenlenmiştir.

KTT: Kişisel Tekerlekli Taşıtlar, katlanabilir E-Scooter (motorlu scooter), hoverboard (elektrikli kaykay) lar, Katlanır bisikletler ve benzerleri
 
- Bisiklet Taşınması Uygulama Kuralları, Aparat Kullanma Talimatı ve Unutulan Bisikletler
 15.1) Bisiklet Taşınması uygulama kuralları
İdareye ait otobüslerde bisikletleriyle birlikte seyahat etmek isteyen yolcular bisikletlerinin bisiklet taşıma aparatına yüklenmesi ve aparattan çıkartılmasından sorumludur ve aşağıda belirtilen kurallara uymayı kabul etmiş sayılır:

a) Otobüs gelmeden önce bisikletin sepet gibi yükleme düzenini bozacak ve otobüs şoförünün görüşünü engelleyecek yüksekliğe erişen eklentileri ile suluk pompa ve benzeri düşebilecek parçaları çıkarılır.

b) Otobüs beklerken, bisiklet yolcunun yanında tutulur ve otobüs durmadan kaldırımdan inilmez.

c) Bisikletin aparata yüklenmesi, güvene alınması ve çıkarılmasından bisiklet sahibi yolcu sorumludur.

ç) Bisikletler taşıma aparatına kilitlenemez. Bisiklet güvenliğinin arttırılmasının istenilmesi halinde, bisikletin ön tekeri, bisiklet çatısına, otobüs gelmeden önce kilitlenir.

d) Bisiklet taşıma aparatları iki bisiklet kapasitelidir ve aparatlara yalnız tek kişilik iki tekerlekli bisikletler yüklenebilir. İçten yanmalı ya da elektrikli motora sahip bisikletler ile 16 inçten küçük tekerleklere sahip bisikletlerin aparatlara yüklenmesine izin verilmemektedir.

e) ESHOT Genel Müdürlüğü, ihmalinin olduğu durumlar ve aracının kusurlu olduğu kazalar hariç hasarlı bisiklet veya bisiklete ait eşyalardan sorumlu tutulamaz. Yüklenmesi ve alınması esnasında meydana gelen hırsızlık, hasar veya yaralanmadan tek sorumlu bisiklet sahibi yolcudur.

f) Araçta bisikleti olup inecek yolcu, ön kapıya yanaşıp şoföre otobüste bisikletinin olduğunu ve inmek istediğini söyler.

g) Boşalan bisiklet aparatı aparattan son bisikleti alan yolcu tarafından kaldırıp kapalı konuma getirilir.

15.2) Aparat kullanma talimatı 
Bisiklet yüklenirken:
a) Otobüs yaklaşırken, bisiklet yüklemeye hazır pozisyona getirilir. Duran otobüsün önüne adım atılmadan önce şoför uyarılır ve bisiklet yükleneceğinin şoför tarafından anlaşıldığından emin olunur.

b) Bisiklet taşıma aparatı tamamen boş ve kapalı durumdaysa, aparatın açma tutamağı sıkılıp aparat aşağı indirilir.  

c) İlk bisiklet yüklemesi otobüse en yakın olan bisiklet rafına yapılır.

ç) Her rafta ön tekerlek yerleşim yeri, sabitleme düzeneğinin olduğu taraftır. Bisiklet ön tekerleği bu yere gelecek şekilde çevrilir ve otobüse paralel olarak kaldırılıp tekerlekleri boşluklara yerleştirilir.

d) Tekerlek sabitleme düzeneğinin topuzu, bisiklet rafının, ön tekerlek konulan yerindedir. Topuz, iç raftaki bisikleti sabitlemek için saat yönünde, dış raftaki bisikleti sabitlemek için ise saat yönünün tersine çevrilir, sabitleme kolu bisikletin ön tekerleğine dayanır.


Bisiklet çıkartılırken:

a) Ön kapıya yanaşılır, şoföre bisikletin alınacağı bildirilir ve ön kapıdan çıkış yapılır. Şoförün gördüğünden emin oluncaya kadar asla aracın önüne adım atılmaz.

b) Bisikleti sabitleyen kol açılır ve bisiklet alınır.

c) Eğer bisiklet taşıma aparatı tamamen boş ise aparatın tutamağı sıkılıp aparat kaldırılır ve kapatılır.

ç) Otobüsün yanaştığı kaldırıma çıkılır ve aracın önünden yolun karşısına geçilmez.
 
15.3) Katlanır Bisikletler:

a)  Otobüslerimizde, Kent içinde ve rekreasyon alanlarında kullanım için ideal olan 20’’ inç ve daha düşük ölçülü tekerleklere sahip katlanır bisikletler kabul edilmektedir.

b) Katlanır bisikletler ile araç içerisinde, kendilerine ayrılan bölümde hafta içi 09:00 – 16:00 / 21:00 – 06:00 saatleri arasında, hafta sonu ve resmi tatillerde tüm gün seyahat edilebilir.

c) Bisikletler araca binmeden önce katlanarak durakta beklenilmelidir.

ç) Araç içerisine binerken bisikletin varsa kirli ve dışarıda kalan parçalar mutlaka örtülü olmalıdır.

d)  Katlanır bisikletler araç içerisinde orta kapı sahanlığında, dikey konumda ve sahibi tarafından tutulu olmalıdır.

e) Diğer yolcularının araç içerisindeki hareketinde iniş ve binişlerinde engel teşkil etmemelidir.

f) Bir otobüse en fazla iki adet katlanır bisiklet kabul edilebilir.

g) Katlanır bisikletlerin araç içerisinde güvenli olarak taşınmasının ve Bisiklet sahibi ile üçüncü şahıslar arasında doğabilecek herhangi bir olumsuzluğun tek sorumlusu bisiklet sahibidir. Oluşabilecek olumsuzluklardan İdare sorumlu tutulamaz.
 
Bisiklet Taşıma Aparatı Kullanımı için tıklatın..

 Unutulan bisikletler
Bisikletin otobüste kalması halinde durum; ESHOT Çağrı Merkezi ve HİM telefon numaraları ile www.eshot.gov.tr internet adresinin “Öneri, İstek ve Şikâyetleriniz” bölümünden iletilir, başvurunun takibi verilecek numara ile yapılır. Unutulan bisikletlerin iade edilmesi işlemleri, 05/06/2013 tarihli ve 78 sayılı Encümen kararı ile yürürlükte bulunan Genel Müdürlük Bulunmuş Eşya Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

16) Bebek arabasıyla otobüse binen yolcuların bebekleri, emniyet kemeri takılı olarak bebek arabasında; bebek arabaları ebeveyn eşliğinde ve tekerlekleri kilitli olarak orta kapı sahanlığında bulundurulur. Orta sahanlık uygun değilse, bebek arabası katlanıp sahanlığa konur, bebek ebeveyn kucağında, oturarak seyahat edilir.

17) Güvenli ve sağlıklı bir toplumsal yaşamın gereği olarak; tüm yolcularımızın otobüslerimizde, kişisel hijyene dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca yine diğer yolcularımızda rahatsızlık yaratabilecek kirli, kötü kokulu, kamusal alanlardaki konfor ve güvenliği tehlikeye düşürecek yüksek hacimli eşyalarla da otobüslerimize biniş yapılamaz. Otobüste taşınabilecek büyüklükteki tüm eşyalar ve valizler ise orta sahanlıkta bulundurulmalıdır.

18) Otobüslerimizde, evcil hayvanların: 50 x 33 x 33 cm boyutlarını aşmayan, keskin kenarı bulunmayan ve temiz, kokusuz kafesler içinde koruma altına alınmış halde seyahat etmeleri serbest olup, görme engelli vatandaşlarımıza refakat eden kılavuz köpeklerimiz haricinde kafes içinde olmayan ve serbest şekilde hareket edebilen evcil hayvanlar ile seyahat edilemez.

19) Otobüslerimizde ve kapalı durak alanlarımız içerisinde sigara, puro, pipo ve benzeri tütün ürünleri veya alkol tüketilmez.

20) Otobüslerimizde, İdaremizin izni olmayan hiçbir yiyecek ve içecek maddesi satılamaz veya su hariç tüketilemez.

21) Otobüste her yolcu kendi güvenliğinden sorumludur; her otobüste müsait boş koltuklara oturulmalı veya el tutamakları kullanılmalıdır.

22) Seyahat esnasında, cep telefonu ile diğer yolcuları ve şoförü rahatsız edici şekilde yüksek sesle konuşulmaz, kulaklık kullanmadan müzik dinlenmez, diğer yolcularla gürültülü bir şekilde sohbet edilmez ve şoförü meşgul edip dikkati dağıtılamaz.

23) Otobüslerimiz içerisinde asılı olan afiş ve tanıtımlar sökülemez, değiştirilemez, izinsiz afiş ve ilan asılamaz.

24) Açılış ve kapanışlarında tehlike arz edeceğinden, otobüs kapılarının önünde durulmaz.

25) Otobüslerimiz de yolcularımızın güvenliği için dur butonuna basılmadan kapılar açılmamaktadır. Dur butonuna inilecek durağa gelmeden önce basılır ve araç durak ceplerine girmeden kapılara doğru ilerlenir.

26) Yolculuk esnasında şoför ile tartışılarak yolculuk güvenliği tehlikeye atılamaz. Olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde, şikâyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğünce belirlenen kanallar ile görevlendirilen birimlere yapılır.

27) Yolcularımız otobüslerimizde bulunan güzergâh numaralarına dikkat etmelidirler.

ESHOT Genel Müdürlüğü toplu ulaşım araçlarını kullanan şoförler ise seyahat kurallarının otobüslerde uygulanmasında yetkili ve sorumludur. Ayrıca, eylemleri ile otobüs içerisinde huzur ve güvenliği bozan, otobüslerin araç ve gereçlerine ile oturma ve ayakta durma alanlarına zarar veren veya kirleten kişiler şoför tarafından uyarılır, uyarıları dikkate almayan kişilerin yolculuğu şoför tarafından sonlandırılabilir. Şoförün uyarı ve talimatlarına uymayan kişiler ile eylemleri yasalara göre suç teşkil eden kişiler kolluk kuvvetlerine bildirilir. Otobüs söz konusu kişiler kolluk kuvvetlerince araçtan alınıncaya kadar bekletilir.