TARİHÇE

Eski Otobüs Fotoğrafı
Havagazı Fabrikası
Aydınlatma
Eski Otobüs Fotoğrafı
Eski Otobüs Fotoğrafı
Otobüs Fotoğrafı
Yeni Otobüs Fotoğrafı
Yeni Otobüs Fotoğrafı
ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi imtiyazı ile tesisatın alınmasına dair anlaşmanın onayı ve bu Kuruluşun işletilmesi hakkındaki 27.07.1943 tarih ve 4483 sayılı Yasanın 5. Maddesi ile, İzmir Suları Türk Anonim Şirketinin satın alınmasının ve devrine dair 05.06.1947 gün ve 4583 sayılı Yasanın 6. Maddesi hükümleri gereğince, bu gibi kuruluşlar için genel bir İşletme Yasası çıkıncaya kadar Katma Bütçeli bir idare şeklinde yönetilmek üzere İzmir Belediyesine bağlı bir işletme olarak kurulmuştur.

1945 yılında Tramvay ve Elektrik işletmesi ile birleşen kuruluşa aynı yıl Havagazı İşletmesi de katılmıştır. 

4483 ve 4583 sayılı devir Yasalarının 5. ve 6. Maddeleri ile 1322 sayılı Yasaya dayanılarak 11.06.1957 tarih ve 9630 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS ve TROLEYBÜS Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkındaki Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Genel Müdürlük halen bu Yönetmelik esaslarına göre işlevini sürdürmektedir.


Milli Güvenlik Konseyinin 11.12.1980 tarih ve 17187 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 34 no´lu Kararı ile İzmir iline bağlı Bornova, Karşıyaka Altındağ, Balçova, Buca, Büyükçiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Gültepe, Işıkkent, Narlıdere, Pınarbaşı ve Yeşilyurt Belediyeleri ile Balatçık, Doğançay, Doğanlar, Örnekköy, Uzundere Köylerinin Kamu Tüzel Kişiliklerinin kaldırılması bütün hak ve vecibeleri ile İzmir Belediyesine bağlanması neticesi bu Belediye ve Köylerinin Elektrik, Su ve Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğümüze bağlanmıştır. 
12 Eylül 1982 tarih ve 17809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2705 sayılı Yasa ile Elektrik ve Elektrikle ilgili üniteler ile personeli 01.11.1982 tarihlerinde Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiştir. 

23 Mart 1984 tarih ve 18350 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 195 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ve 27.06.1984 tarih ve 3030 sayılı Yasa ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yeniden organize edilerek Büyükşehir Belediyesi, Merkez İlçe Belediyesi(Konak), Karşıyaka İlçe Belediyesi, Bornova İlçe Belediyesi diye hizmet ve görev itibari ile dört belediyeye ayrılmış, ESHOT Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesine bağlı mülhak bütçeli bir işletme olarak kalmıştır.

25.03.1987 tarih ve 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 87/11594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı Kanunla eklenen EK-4. Maddeye göre İZSU Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Kanun gereğince ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı su ile ilgili birimler ve personeli 01.07.1987 tarihinde İZSU Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Otobüsler ile birlikte yolcu taşımacılığı yapan Troleybüsler Teknolojisinin eski olması nedeniyle yedek parçasının temin edilememesi, ilin trafik akışını olumsuz yönde etkilemesi ve işletme maliyetinin artması ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeni ile Temmuz 1992 tarihinde hizmet dışı bırakılmıştır.
 
1876 yılında Osmanlı şehir gazı adıyla İzmir’in aydınlatılması gayesi ile İngilizler tarafından kurulan Havagazı şirketi 1936 yılında Belediyeye devredilmiş, Belediye bir şehir gazı müdürlüğü teşekkül ettirmiş ve işletmeyi devreye almıştır. 1945 yılında 4483 sayılı Kanunla kurulan Elektrik Tramvay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Şehrin aydınlatılması Elektrikle sağlanmaya başlanıldıktan sonra havagazı fenerleri sökülmüş ve konutlara yakıt üretimine başlanılmıştır.
 
Teknolojisinin eski olması, sürekli zarar etmesi, çevre kirliliği yaratması ve ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01.09.1994 tarih ve 05.195 sayılı kararı ile kapatılmıştır.
 
Bugün itibariyle ESHOT, lastik tekerlekli ulaşım hizmetine verdiği desteği; şehrin nüfus artış hızına paralel olarak, 422 hat ve yeni aldığı son teknoloji ürünü, engelli erişimine uygun, konforlu ve daha güvenli otobüslerle gerçekleştirmektedir. ESHOT Genel Müdürlüğü; kuruluşundan bu yana Karataş, Gümrük, Basmahane, Yeşilyurt, Konak, Gediz Ağır Bakım Atölye binalarında hizmet vermiş ve 30 Ekim 2020 İzmir Depreminden sonra Gaziemir’de bulunan Fuar İzmir’e taşınmıştır.