MİSYON - VİZYON

MİSYON;
 
Toplumun tüm kesimlerini gözeten, ekonomik, doğaya duyarlı, konforlu, yaygın ve erişilebilir toplu ulaşım hizmeti sunmak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşımacılık hizmetini, ilkeleriyle paralel bir şekilde sürdürmektedir. Bu doğrultuda, yolcu eleştirileri, öneri, istek ve beklentileri ile biçimlenecek esnekliğe sahip olarak, yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkararak vatandaşlarımızın hizmetin en iyisine layık olduğu düşüncesiyle hizmet vermeye devam etmektedir.

Sunulan kaliteli, hızlı, güvenli ve sürekli hizmetin verilmesinde nitelikli çalışanlarının ve enerjik, eylemci, dinamik, kurum içi dayanışma ve takım çalışmasını benimsemiş, toplum ve çevre duyarlılığının ötesinde destekleyici ve geliştirici davranışlar gösteren bir kurum kültürüne sahip olmanın olumlu etkisinin olduğu da yadsınamayacak bir gerçektir.

Aktarma merkezleri, hat düzenlemeleri, baykuş seferleri, deniz, metro ve banliyö ile yapılan bütünleşik hizmet sunumuyla, yolculuk süresi ve duraklarda bekleme zamanının azaltılması, hizmetin Kurumumuzca kaliteli, güvenilir, sürekli ve zamanında olmasını sağlayan unsurların göstergesidir.

ESHOT Genel Müdürlüğü, sahip olduğu misyonu sürdürmeye ve geliştirmeye devam edecektir.
 
VİZYON;
 
Yenilikçi çözümler ile kent ulaşımının geleceğini güçlendirmek.

Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda ESHOT Genel Müdürlüğü; 
  • Her zaman öncü ve yenilikçi yapısıyla sahip olduğu iyi yönetimi, bilgiye dayalı karar alma özelliği, farklı bakış açıları ve yeni metotlar geliştirmedeki istek ve kararlılığı takdir ve teşvik etmesiyle, kaliteye olan inancı ve bu konuda kurumda sürdürülen kararlılığı,
  • Yolcularına verdiği değer ve önemi, eşitlik, can güvenliğinin korunması, ahlaki değerlerin öneminin farkında olarak bunun erdemli bir şekilde sürdürülmesi ve topluma karşı sorumluluklarının yerine getirilmesi,
  • Herkesin mutluluğu hedefi çerçevesinde çalışanlarının; paylaşım, dürüstlük, açıklık, yaratıcılık ve eleştirel bakış açılarıyla yeni vizyon ve kavramları keşfi ve farkındalıklarının arttırımı, ortak değerlere, karşılıklı saygıya verilen önem konusundaki bilinç ve sorumluluk almadaki istekliliğin arttırılması,
  • Gelişen teknolojilerin takipçisi ve bilinçli kullanıcısı olarak, gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış, aynı zamanda çevreye ve doğaya saygı ve en üst düzeyde korumanın var olduğu bir ortamda, toplu taşımacılık hizmetinin öncü kuvveti olma vizyonu ile hizmet vermeye devam edecektir.