KURUMSAL MEVZUAT

Yönergenin Adı
Yürürlüğe Koyan Kararın Tarihi ve Sayısı
ESHOT Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Değerlendirme Yönergesi 30.12.2010 tarih ve 91 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü İlk Yardım Eğitimi Yönergesi 17.08.2011 tarih ve 130 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 29.08.2012 tarih ve 70 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Bulunmuş Eşya Yönergesi 05.06.2013 tarih ve 78 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği İç Yönergesi 25.06.2014 tarih ve 92 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi 07.07.2015 tarih ve 349 sayılı Genel Müdürlük Olur’u
ESHOT Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi Uygulama Yönergesi 16.08.2017 tarih ve 57 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Kriz Yönetimi Yönergesi 08.04.2020 tarih ve 21 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Temsil Tanıtma Yönergesi 02.12.2020 tarih ve 97 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliği Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi 03.02.2021 tarih ve 8 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Güvenli, Defansif ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitim Yönergesi 10.03.2021 tarih ve 26 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi 17.03.2021 tarih ve 28 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Yönergesi 14.04.2021 tarih ve 38 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi 14.04.2021 tarih ve 39 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönerge 11.06.2021 tarih ve 66 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Mobbingle Mücadele Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge  07.07.2021 tarih ve 80 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Yönergesi 20.10.2021 tarih ve 118 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Yemek Servisi Yönergesi 23.03.2022 tarih ve 36 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Yönergesi 20.04.2022 tarih ve 39 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi 20.04.2022 tarih ve 40 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü İdare Encümeni Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi 05.05.2022 tarih ve 45 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 11.05.2022 tarih ve 46 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 03.08.2022 tarih ve 93 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Kalite Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi 03.08.2022 tarih ve 95 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi 03.08.2022 tarih ve 96 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 10.08.2022 tarih ve 99 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 10.08.2022 tarih ve 100 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 10.08.2022 tarih ve 102 numaralı Encümen Kararı
ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 10.08.2022 tarih ve 103 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Yönergesi 10.08.2022 tarih ve 104 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Kimlik Kartı Yönergesi 17.08.2022 tarih ve 105 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 17.08.2022 tarih ve 106 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 28.12.2022 tarih ve 147 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 02.08.2023 tarih ve 105 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 02.08.2023 tarih ve 106 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 05.09.2023 tarih ve 114 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi 06.09.2023 tarih ve 117 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi 13.09.2023 tarih ve 118 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 15.11.2023 tarih ve 149 numaralı Encümen Kararı
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi 22.05.2024 tarih ve 25 numaralı Encümen Kararı