ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Stratejik planımızda yer alan amaç, bağlam ve hedefler doğrultusunda, yürürlükteki yasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde kaynaklar etkin ve verimli kullanılarak, Kalite Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Çevre Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konularındaki sorumluluğumuz sürekli iyileşme hedefi doğıultusunda oluşturduğumuz temellere dayanır. Du doğrultuda gelecekte oluşabilecek risk ve fırsatlar da dikkate alınarak:
  • Eğitimli, güler yüzlü çalışanlarımız ve bakımlı, güvenli, çevreye duyarlı, konforlu araç filomuzla yaygın, erişilebilir, kesintisiz karayolu ulaşım hizmeti sağlanması;
  • Halkla İlişkiler ve İnovatif çözümlerle "Toplu Ulaşım Kullanımı" talebi yaratılması;
  • Katılımcı süreçler desteklenerek paydaşlarla işbirliğinin arttırılması;
  • "Hayat Boyu Eğitim" ilkesi çerçevesince çalışanlarımıza düzenli eğitimler verilerek hizmet kalitemizin tüm noktalarıyla iyileştirilmesi;
  • Kurumsal olarak "Sürdürülebilir Çevre" için belirlenen politika ve stratejilerin, uygunluk yükümlüklerinin yerine getirilmesi;
  • Personelimiz ve paydaşlarımıza çevre bilinci aşılanarak; kirliğin önlenmesi ve atık oluşumJarımızın kaynakta azaltılması ve oluşan atıkların geri dönüşümünün sağlanmasına katkı konulması;
  • Çalışma ortamlarımızın "İş Sağlığı ve Güvenliği" bakımından iyileştirilmesi, çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğinin sağlanması;
  • Vatandaşlarımızın görüşlerini iletebileceği iletişim kanallarının sürekli açık tutularak, başvuruların açıklık, tarafsızlık, adil olma ve gizlilik prensipleri doğrultusunda ilan edilen kanallar aracılığı ile en kısa sürede değerlendirilmesi;
  • Tüm paydaşların memnuniyetini arttırmaya yönelik  Entegre Yönetim Sistemi kurulması;
  • Dezavantajlı gruplar da gözetilerek tüm paydaşlarımızdan gelen ihtiyaç/beklentiler değerlendirilerek, yolcu memnuniyeti odaklı bir yaklaşım gerçekleştirmesi taahhüt edilmektedir.