TÜİK KARTI

Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu personeli görevleri süresince şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanır. 
10/11/2005 tarih ve 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 49 uncu maddesi uyarınca sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu personeli görevleri süresince şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanır.
Başvuruda istenen evraklar 
a) Kurum talep yazısı,
b) Son altı ay  içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
c) Nüfus cüzdanı aslı, 

KART TESLİMİ
Şahsen başvurularda kart teslimi 15 dakika içerisinde yapılır.

Kartlar teslim tutanağı ile kurum tarafından yetkilendirilmiş personele   imza karşılığı teslim edilir. 

Kartlar Resmi tatil günleri hariç 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında 07:00-21:00 saatleri arasında, 16 Ekim-14 Mayıs tarihleri arasında ise 07:00-20:00 saatleri arasında geçerlidir. 

Yapılan işlemlerde Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

3 ay içerisinde teslim alınmayan kartlar imha edilir. Tekrar talep edilmesi halinde bedeli karşılığı yeni kart düzenlenir.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.
Kart Bedeli : 10 TL
Kart Yenileme Bedeli(çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  = 20 TL
TÜİK kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ


Kartların çalınması ve zayi olması durumunda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne şahsen gelerek ya da 0-(232)-320-0-320 , 0-(232)-293-53-49 numaralı telefonlara bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. Kart kullanıma kapatılır. Kart sahibinin talebi halinde yeniden bedeli karşılığında kart düzenlenir.
Kurumuna yazı ile bildirimde bulunulur.
Kurumla yapılan yazışmalar sonucu kartların güncelliği sağlanır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. 20  TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
  • Kurum talep yazısı
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Nüfus cüzdan aslı

ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak değiştirilmektedir.
Kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalardan 20 TL kart ücreti  Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

       İstenilen Evraklar;
  • Kurum talep yazısı
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Nüfus cüzdan aslı