ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Stratejik planda yer alan amaç, bağlam ve hedefler doğrultusunda, yürürlükteki yasa ve ilgili mevzuat şartlarına göre kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve müşteri memnuniyeti yönetimi konularındaki sorumluluğumuz sürekli iyileşme hedefimiz çerçevesinde oluşturduğumuz temellere dayanır. Bu doğrultuda gelecekte oluşabilecek risk ve fırsatları da dikkate alarak İzmir halkına;
 
  • Modern, çevreye duyarlı, genç, bakımlı, güvenli ve konforlu araç filomuzla karayolu ulaşım hizmeti sağlanması,
  • Eğitimler ve projelerle çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza çevre bilincinin aşılanması ve yükseltilmesi,
  • Yürürlükteki yasa ve mevzuata uygun olarak çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık oluşumlarımızın kaynakta azaltması, atıkların en aza indirilmesi ve oluşan atıkların geri dönüşümünün sağlanması,
  • İş sağlığı ve Güvenliği koşulları, tehlike ve riskler dikkate alınarak; tüm çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğinin sağlanması,
  •  Vatandaşa eğitimli ve güler yüzlü çalışanlarımız ile kaliteli hizmet sunulması ve bu hizmeti sürekli geliştirmek için vatandaşlarımızın öneri, isteklerini kolayca iletebilecekleri anlaşılır iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik entegre yönetim sistemi kurulması,
  •  Sürdürülebilir çevre için belirlenen politika ve stratejilerin uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • Vatandaş, personel ve diğer ilgili taraflardan gelen ihtiyaç ve beklentiler değerlendirilerek sonuçlarımız süreçlerimize yansıtılarak gerekli kontrollerin ve analizlerin yapılması taahhüt edilmektedir.