PERSONEL ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluş ve şirketler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele, kurumları tarafından kullanım bedelinin ödenmesi halinde Personel Ulaşım Kartı (aylık kart) verilir. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluş ve şirketler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele, kurumları tarafından kullanım bedelinin ödenmesi halinde Personel Ulaşım Kartı (aylık kart) verilir. 
Başvurular Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne yapılır.
Personel Ulaşım Kartı Kartı almak için, aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Kurum talep yazısı,
b) Nüfus cüzdanı aslı,
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
d) Aylık kullanım bedeli peşin alındıktan sonra kart basılır.

KART TESLİMİ
Şahsen başvurularda kart teslimi 15 dakika içerisinde yapılır.

Kartlar teslim tutanağı ile kurum tarafından yetkilendirilmiş personele imza karşılığı teslim edilir.

NOT: İlgili idareler, her ay her ne sebeple olursa olsun işten ayrılan  personelinin ve kartını kullanmaya devam edecek personelinin isim listesini kurumumuza bildirmek  ve  aylık kullanım bedelini yatırmak zorundadır.

Yapılan işlemlerde Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur

3 ay içerisinde teslim alınmayan kartlar imha edilir. Tekrar talep edilmesi halinde bedeli karşılığı yeni kart düzenlenir.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.
Personel Ulaşım Kartı Kullanım Bedeli
Aylık kullanım bedeli    : 312,00 TL 
Kart Bedeli                   :   10,00 TL 
Kart Yenileme Bedeli (çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  : 20 TL 
Aylık 104 Kontör olmak üzere yıllık 1248 kontör yüklenir. Tahsilatı aylık olarak yapılır. Yıllık kontör aşıldığında aşılan miktar idaresinden tahsil edilir.

Memur Personel Ulaşım Kartı Kullanım Bedeli
Aylık kullanım bedeli    : 264,00 TL 
Kart Bedeli                   :   10,00 TL 
Kart Yenileme Bedeli(çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  : 20 TL 
Aylık 88 Kontör olmak üzere yıllık 1056 kontör yüklenir. Tahsilatı aylık olarak yapılır. Yıllık kontör aşıldığında aşılan miktar idaresinden tahsil edilir.

Personel Ulaşım Kartı Aylık Kullanım Bedeli İade Edilmez.
Personel Ulaşım Kartı kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ

Kartların çalınması ve zayi olması durumunda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne şahsen gelerek ya da 0-(232)-320-0-320 , 0-(232)-293-53-49 numaralı telefonlara bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. Kart kullanıma kapatılır. Kart sahibinin talebi halinde yeniden bedeli karşılığında kart düzenlenir.
Kurumuna yazı ile bildirimde bulunulur.
Personel ulaşım kartlarına her yıl Aralık ayı sonuna kadar belirlenen yıllık kullanım sayısı yüklenir. Yıl içerisinde oluşan taleplerde ise karta yıl içerisinde belirlenen kullanım sayısının kalan ay bazına düşen miktarı kadar dolum yapılır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. 20 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Nüfus cüzdanı aslı
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
 
ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak değiştirilmektedir.
Kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalardan 20 TL kart ücreti  Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Nüfus cüzdanı aslı
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf