POSTA DAĞITICISI KARTI

Posta Dağıtıcısı Kartı 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan kadrolu memur ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu çerçevesinde istihdam edilen idari hizmet sözleşmeli personelin toplu ulaşım araçlarında kullanabileceği seyahat kartıdır.
T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan kadrolu memur ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu çerçevesinde istihdam edilen idari hizmet sözleşmeli personel idaremizden alacağı kartla Belediyeye bağlı şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
Başvurular Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

Başvuruda istenen evraklar; 
a) Kurum talep yazısı,
b) Son maaş bordrosu,
c) Nüfus cüzdanı aslı,
d) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,

KART TESLİMİ
Şahsen başvurularda kart teslimi 15 dakika içerisinde yapılır.
 
Kartlar teslim tutanağı ile kurum tarafından yetkilendirilmiş personele imza karşılığı teslim edilir. 

Yapılan işlemlerde Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

3 ay içerisinde teslim alınmayan kartlar imha edilir. Tekrar talep edilmesi halinde bedeli karşılığı yeni kart düzenlenir.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.
Kart Bedeli: 10 TL
Kart Yenileme Bedeli(çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  = 20 TL
Posta Dağıtıcısı Kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ

Kartların çalınması ve zayi olması durumunda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne şahsen gelerek ya da 0-(232)-320-0-320 , 0-(232)-293-53-49 numaralı telefonlara bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. Kart kullanıma kapatılır. Kart sahibinin talebi halinde yeniden bedeli karşılığında kart düzenlenir.
Kurumuna yazı ile bildirimde bulunulur.
Kurumla yapılan yazışmalar sonucu kartların güncelliği sağlanır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. 20  TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Kurum talep yazısı,
        •  Son maaş bordrosu,
        •  Nüfus cüzdanı aslı,
        Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak değiştirilmektedir.
Kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalardan 20 TL kart ücreti  Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Kurum talep yazısı,
        Son maaş bordrosu,
         Nüfus cüzdanı aslı,
         Bir adet biyometrik fotoğraf,