SIFIR EMİSYONLU TOPLU ULAŞIM PROJESİ

ELEKTRİKLİ OTOBÜS PROJESİ KAPSAMINDA ELDE EDİLEN SONUÇLAR

TAŞINAN TOPLAM YOLCU SAYISI

KULLANIMI ENGELLENEN AKARYAKIT MİKTARI

LİTRE

SALIMI ENGELLENEN CO2 EŞDEĞERİ

TON

TÜM BU SALIMI BİR GÜNDE FİLTRELEYEBİLMEK İÇİN GEREKLİ AĞAÇ SAYISI

GES (Güneş Enerjisi Santrali) PROJESİ KAPSAMINDA ELDE EDİLEN SONUÇLAR

ÜRETİLEN TOPLAM ENERJİ

kWh

ELEKTRİKLİ OTOBÜS ŞARJLARINI KARŞILAMA ORANI

%

SALIMI ENGELLENEN CO2 EŞDEĞERİ

TON

TÜM BU SALIMI BİR GÜNDE FİLTRELEYEBİLMEK İÇİN GEREKLİ AĞAÇ SAYISI

  • Elektrikli Otobüs Sayaçlarının güncellenme periyodu 12 saat, GES Sayaçlarının güncellenme periyodu 1 haftadır.
  • Elektrikli Otobüslerin devreye alınma tarihi 02.04.2017, GES'in devreye alınma tarihi 01.08.2017 dir.
  • Karbon Ayak İzi hesaplanmasında "Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)" nin yayınlamış olduğu metadoloji kullanılmıştır.
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi, imzalamış olduğu "Başkanları Sözleşmesi ( Covenant of Mayors -CoM)" ile 2030 yılına kadar Yerel Yönetim kaynaklı sera gazı salımlarını %40 azaltmayı taahhüt etmiştir.
  • İzmir Elektrikli Otobüs Projesinin ürettiği çevresel değerler, "İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü"nün hazırlamış olduğu "Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı" çerçevesinde takip edilmekte, raporlanmakta ve arşivlenmektedir.