RESMİ KURUM KARTI

6245 Sayılı Harcırah Kanununa  tabi Resmi Kurumlar da gezici olarak görev yapan memur personelin kullandığı kartlardır.  
6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 48 inci maddesi uyarınca toplu ulaşım kartlarından hafta tatili ile resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07:00-19:00 saatleri arasında memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere fiilen bu görevde çalışması şartıyla ve idaresinin talebi halinde toplu ulaşım kartı verilir. Belirtilen görevleri fiilen yapıp da kadrosu tutmayanlar için İlgili Bakanlık vizesi şartı aranır.
Başvurular Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne yapılır.
Resmi kurum kartı almak için, aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur:
  • Nüfus cüzdanı aslı,
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
  • Kurum talep yazısı,
  • Kadro durumunu gösteren aslı gibidir onaylı personel hareket onayı veya son maaş bordrosu aslı.
  • Kadrosu tutmayıp, fiilen görev yapanlar için İlgili Bakanlık vize onayı.

KART TESLİMİ
Şahsen başvurularda kart teslimi 15 dakika içerisinde yapılır.

Kartlar teslim tutanağı ile kurum tarafından yetkilendirilmiş personele imza karşılığı teslim edilir. 

Yapılan işlemlerde fotoğraflı bir kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

3 ay içerisinde teslim alınmayan kartlar imha edilir. Tekrar talep edilmesi halinde bedeli karşılığı yeni kart düzenlenir.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.
Kart Bedeli : 10 TL
Kart Yenileme Bedeli (çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  = 20 TL
Kurum Değişikliklerinde :10 TL
Kullanım Bedeli (Aylık) : 116,70 TL
Resmi Kurum  kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ

Kartların çalınması ve zayi olması durumunda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne şahsen gelerek ya da 0-(232)-320-0-320 , 0-(232)-293-53-49 numaralı telefonlara bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. Kart kullanıma kapatılır. Kart sahibinin talebi halinde yeniden bedeli karşılığında kart düzenlenir.
Kurumuna yazı ile bildirimde bulunulur.
Resmi kurum kartlarına her yıl Ocak ayı sonuna kadar vize yapılır
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. 20 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Nüfus cüzdanı aslı
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
          Kurum talep yazısı
        •  Kadro durumunu gösteren aslı gibi onaylı hareket onayı veya son maaş bordrosu aslı
        •  Kadrosu tutmayıp, fiilen görev yapanlar için İlgili Bakanlık vize onayı

ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak değiştirilmektedir.
Kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalardan 20 TL kart ücreti  Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Nüfus cüzdanı aslı
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
          Kurum talep yazısı
        •  Kadro durumunu gösteren aslı gibi onaylı hareket onayı veya son maaş bordrosu aslı
        •  Kadrosu tutmayıp, fiilen görev yapanlar için İlgili Bakanlık vize onayı