DUYURULAR'DA ARA

DUYURU BİLGİ

11 Kasım 2019 tarihinden itibaren, İZSU Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Menemen ilçesi, Seyrek ve Günerli Yerleşimleri Yağmursuyu Şebeke, Kanalizasyon Şebeke ve İletim Hatları ile Elektrik İletim Tesisleri Yapımı çalışmaları kapsamında;750-757-850 No.lu hatların güzergahları yeniden düzenlenmiştir