EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ (POLİS) KARTI

EHS Polis (Emniyet Hizmetleri Sınıfı) Kartı 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin kullanabileceği Seyahat Kartıdır.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli (Polis, Çarşı ve mahalle Bekçileri) yararlanır.
BİREYSEL BAŞVURU
Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılır. 
 
Başvuruda istenen belgelerr;
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet adet biyometrik fotoğraf
  • Kurum Talep yazısı,
KART TESLİMİ
Yapılan işlemlerde Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur.

3 ay içerisinde teslim alınmayan kartlar imha edilir. Tekrar talep edilmesi halinde bedeli karşılığı yeni kart düzenlenir.

Şahsen başvurularda kart teslimi 15 dakika içerisinde yapılır.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.  
Kart Bedeli  : 10 TL 
Kart Yenileme Bedeli (çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  : 20 TL
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ

Kartların çalınması ve zayi olması durumunda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne şahsen gelerek ya da 0-(232)-320-0-320 , 0-(232)-293-53-49 numaralı telefonlara bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. Kart kullanıma kapatılır. Kart sahibinin talebi halinde yeniden bedeli karşılığında kart düzenlenir.
Kurumuna yazı ile bildirimde bulunulur.
 
 
Emniyet Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda kartların güncelliği sağlanır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. 20 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Kurum talep yazısı
        •  Nüfus cüzdanı aslı,
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. Kullanıcı hatasından kaynaklanmayan arızalanmalardan ücret alınmaz. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalardan 20 TL kart ücreti  Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
        •  Kurum talep yazısı
        •  Nufus cüzdanı aslı
        •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf