BASIN KARTI

4736 Sayılı Kanun, 2002/3700 sayılı Kararname ve Basın Kartı Yönetmeliğine göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Basın Kartına sahip kişilerin kullanabileceği Seyahat Kartıdır.
Basın Kartı Yönetmeliğine göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Basın Kartına sahip kişiler yararlanır.
Başvuruda istenen belgeler;
  • Nüfus cüzdanının aslı, 
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet adet biyometrik fotoğraf,
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Basın Kartı aslı.
Yapılan işlemlerde Fotoğraflı bir Kimlik belgesinin ibrazı zorunludur

KART TESLİMİ

Şahsen başvurularda kart teslimi 15 dakika içerisinde yapılır.

3 ay içerisinde teslim alınmayan kartlar imha edilir. Tekrar talep edilmesi halinde bedeli karşılığı yeni kart düzenlenir.

Kartlar kart sahiplerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.
 
Kart Bedeli = 10 TL 
Kart Yenileme Bedeli (çalıntı, kayıp ya da yıpranma nedeniyle)  = 20 TL
Basın  kartı otobüslerde, metro ve banliyö istasyonları ile vapur iskelelerinde bulunan validatörlere okutulmak suretiyle kullanılır.

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ / USULSÜZ KULLANIM

KAYIP-ÇALINTI KART BİLDİRİMİ

Kartların çalınması ve zayi olması durumunda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne şahsen gelerek ya da 0-(232)-320-0-320 , 0-(232)-293-53-49 numaralı telefonlara bildirimde bulunarak kartlar kullanıma kapattırılır. Bildirimde bulunulmayıp da başkası tarafından kullanılırken el konulan kartlar sistemden kapatılır ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

USULSÜZ KULLANIM
Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart’ın usulsüz ( hak sahibi dışında başkası tarafından ) kullanılmasının tespiti halinde, tutanak düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. Kart kullanıma kapatılır. Kart sahibinin talebi halinde yeniden bedeli karşılığında kart düzenlenir.
Kurumuna yazı ile bildirimde bulunulur.
Basın kartları sorgulaması Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile yapılan protokol sonucu açılan web servisi aracılığı ile yapılır.
KAYIP, ÇALINMA VE YIPRANMA HALİNDE;
Kayıp, çalınma ve yıpranma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. 20  TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
      Nüfus cüzdanının aslı,
      •  Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet adet biyometrik fotoğraf,
        Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Basın Kartı aslı.

ARIZALANMASI HALİNDE;
Arıza durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. Fiziki hasarlar dışında arızalanan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartlar, kişiselleştirildiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak değiştirilmektedir.
Kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalardan 20 TL kart ücreti  Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

        İstenilen Evraklar;
  • Nüfus cüzdanının aslı,
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet adet biyometrik fotoğraf ,
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Basın Kartı aslı.