http://www.izmir.bel.tr
Rss Hizmeti

Toplu Ulaşım Kartları

KARTIN CİNSİ
İSTENEN BELGELER
ÜCRETİ
KAYIP HALİNDE
Şehit Ailesi Kartı
 
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (h) bentlerinde sayılan kişiler şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanırlar.
Şehitlerin kız çocuklarının şehit ailesi kartı alabilmesi için; Sosyal Güvenlik Kuruluşuna tabi olarak çalışmadığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı almaları gerekmektedir.
Şehit olanların malul ve muhtaç olan erkek çocuklarına bu durumu belgelemeleri koşuluyla şehit ailesi kartı verilmektedir.
İstenen belgeler;
-3713 sayılı kanunun 21. maddesine göre komutanlık ve emniyetten alınacak şehitlik belgesi.
-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
-Vukuatlı nüfus kayıt örneği
-Nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisi
10 TL.
 
-   Zayi ve çalınma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır.
-   20 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
-   İlk başvurudaki istenen evrakların aynısı istenir.
-   5 iş günü içerisinde idareye bildirilmesi zorunludur
Özürlü Kartı
 
Özürlülük yönetmeliği çerçevesinde % 40 ve üzeri özürlü olduğunu belgeleyenler Eshot tarafından verilen Özürlü Kartı ile belediyeye bağlı şehir içi toplu ulaşımından ücretsiz yararlanır.
  
İstenen belgeler;
a) Sağlık Kurulu raporunun aslı ve fotokopisi veya Başbakanlık Özürlü Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi veya özür oranı nüfus cüzdanına işlenmiş ise nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
  
Kartlar sahibine taahhütname karşılığı verilir. Kart sahibi evli ise eşine nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisiyle taahhütname karşılığı teslim edilir. Kart sahibi 18 yaşının altında veya zihinsel özürlü ise anne veya babasına nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile taahhütname karşılığı teslim edilir.
 
  
10 TL.
-   Zayi ve çalınma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır.
-   20 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
-   İlk başvurudaki istenen evrakların aynısı istenir.
5 iş günü içerisinde idareye bildirilmesi zorunludur
65 Yaş Kartı
  
65 yaşını doldurmuş 66 yaşından gün alanların 2022 sayılı kanun kapsamında muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında ki kişiler idaremiz tarafından verilen 65 yaş Toplu Ulaşım Kartı ile belediyeye bağlı şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanır.
    
İstenen belgeler;
a) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
c) 2022 sayılı yasaya göre aylık bağlananlara yeni tarihli belgenin aslı.
    
Kartlar sahibine taahhütname karşılığı verilir. Kart sahibi evli ise eşine nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisiyle taahhütname karşılığı teslim edilir.
  
10 TL.
-   Zayi ve çalınma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır.
-   20 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
-   İlk başvurudaki istenen evrakların aynısı istenir.
5 iş günü içerisinde idareye bildirilmesi zorunludur
60 Yaş Kartı
 
İlk defa alacaklar için;
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etme koşulu ile;
-   1 adet vesikalık fotoğraf(son 6 ay içerisinde çekilmiş),
·     - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ ne(Konak) müracaat edeceklerdir.
Kart, sahibine taahhütname karşılığı verilir. Kart sahibi evli ise, kart, eşine nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile taahhütname karşılığı teslim edilir.
  
Kart Ücreti: 10 TL
 
Kullanım Bedeli:
175 TL
-   Zayi ve çalınma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır.
-   20 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
-   İlk başvurudaki istenen evrakların aynısı istenir.
5 iş günü içerisinde idareye bildirilmesi zorunludur
 
Daha önce kartı olanlar için;
 
Kullanım bedeli Vakıfbank Şubelerine yatırılacaktır.
Kullanım bedeli yatırıldıktan sonra ESHOT Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’nde kartlar sisteme tanıtılacak ve kartlara 750 biniş yüklemesi yapılacaktır. Kartlar 3 gün sonra kullanılabilecektir.
 
2011 yılı kullanım bedelini yatıran yolcularımız 750 biniş yüklemesi için nüfus cüzdanı aslı, banka dekontu aslı ve ESHOT kartı ile birlikte Konak Katlı Otopark altı (Belediye Pasajı), Karşıyaka Vapur İskelesi, Bornova Metro son durağı, F. ALtay Aktarma Merkezi noktalarında vize işlemlerini yaptırabilirler.

2010 yılında 60 yaş kartı kullanmayıpta 2011 yılı kullanım bedeli yatıran yolcularımız 750 biniş yüklemesi için nüfus cüzdanı aslı, banka dekontu aslı ve ESHOT kartı ile birlikte yalnızca ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şb. Md. (Konak) nde vize işlemlerini yaptırabilirler.
 
Kullanım Bedeli:
175 TL
 
-   Zayi ve çalınma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır.
-   20 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
-   İlk başvurudaki istenen evrakların aynısı istenir.
-   5 iş günü içerisinde idareye bildirilmesi zorunludur
 
Öğrenci Kartı
 
2010/2011 öğrenim döneminde kişiselleştirilmiş elektronik öğrenci kartı uygulaması devam etmekte olup, indirimli dolumlar yalnızca bu kartlara yapılmaktadır.
Bireysel Müracaatlarda izlenmesi gereken yol;
1-Öğrenciler Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesinden Eshot Kurum Tahsilat hesabına 10 TL ücret yatıracaktır.
2-Bir iş günü sonra internetten www.eshot.gov.tr adresinde bulunan bireysel öğrenci başvuruları bölümüne girilip başvuru formu doldurulacaktır.
3-Başvuru formu doğrultusunda kart basımı yapılacaktır.
4-Kartların hazır olup, olmadığı konusunda www.eshot.gov.tr. adresinde T.C Kimlik numarasıyla sorgulama yapılabilmektedir.
Kart tesliminde istenen belgeler;
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki öğrenciler

-Okullarından alacakları öğrenci belgesinin aslı
-Banka dekontunun aslı
İzmir’deki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler
-Banka dekontu aslı.
-Öğrenci belgesi aslı ya da öğrenci kimlik kartında dönem belirtilmiş ise öğrenci kimlik kartının aslı ve fotokopisi
-İzmir’de bulunan üniversitelerde öğrenim görenlere ait bilgiler üniversiteleri tarafından kurumumuza gönderilmiş ise öğrenci belgesi istenmemektedir.
İzmir dışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler
-Öğrenci belgesi aslı ya da öğrenci kimlik kartında dönem belirtilmiş ise öğrenci kimlik kartının aslı ve fotokopisi
-Banka dekontunun aslı.

Not: Her yıl Ekim ayı içerisinde vize yapılarak kartların devamlılığı sağlanır.
10 TL.

- Zayi ve çalınma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır.
- 20 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
- İlk başvurudaki istenen evrakların aynısı istenir. (İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İlköğretim öğrencileri hariç)
- 5 iş günü içerisinde idareye bildirilmesi zorunludur

Öğretmen Kartı

2010/2011 öğrenim döneminde kişiselleştirilmiş elektronik öğretmen kartı uygulaması devam etmekte olup, indirimli dolumlar yalnızca bu kartlara yapılmaktadır.
Kadrosu öğretmen ve müfettiş olan fiilen görev yapan ve okullarda yönetim görevi alanlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde öğretmenlik yapanlara kadrolu/bakanlık sözleşmeli(4/B)ve tam zamanlı olarak görev yapan öğretmenler; indirimli toplu ulaşım kartı alma hakkına sahiptir. GİH veya YH sınıfında görev yapan MEB personeli, ücretli öğretmen, vekil öğretmen, usta öğretici, kadrosu öğretmen ve müfettiş olup da fiilen görev yapmayanlar, özel okulda görev yapan öğretmenler,Üniversite Öğretim görevlileri öğretmenler indirimli toplu ulaşım kartından yararlanamazlar.

Bireysel Müracaatlarda izlenmesi gereken yol;
1-Öğretmenler Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesinden Eshot Kurum Tahsilat hesabına 20 TL ücret yatıracaktır.
2-Bir iş günü sonra internetten www.eshot.gov.tr adresinde bulunan bireysel öğretmen başvuruları bölümüne girilip başvuru formu doldurulacaktır.
3-Başvuru formu doğrultusunda kart basımı yapılacaktır.
4-Kartların hazır olup, olmadığı konusunda www.eshot.gov.tr. Adresinde T.C Kimlik numarasıyla sorgulama yapılabilmektedir.
Kartların tesliminde izlenecek yol;
-Öğretmenin görev yaptığı okul tarafından yazılacak üst yazı(talep yazısı), -İmzalı onaylı” İlsis Hizmet Belgesi”, -Sözleşmeli 4/B statüsündeki öğretmenlerde okuldan aslı gibidir onaylı sözleşme fotokopisi,
-Banka dekontunun aslı.1
Not: Her yıl Ekim ayı içerisinde vize yapılarak kartların devamlılığı sağlanır.

 
20 TL.
-   Zayi ve çalınma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır.
-   40 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
-   İlk başvurudaki istenen evrakların aynısı istenir.
-   5 iş günü içerisinde idareye bildirilmesi zorunludur
Resmi Kurum Kartı
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48. Maddesi uyarınca kadro unvanları tahsildar, vergi dairelerinde görevli yoklama memuru, mutemet, gezici olarak görev yapan veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru ve mübaşir gibi memur ve hizmetlilere fiilen bu görevde çalışmaları şartıyla idaremizce belediyeye bağlı şehir içi toplu ulaşımda geçerli Toplu Ulaşım Kartı verilir.
 
Kadrosu tutmayanlar için Bakanlık vize şartı aranır. Kartlar sahibine taahhütname karşılığı verilir.
 
Her yıl Ocak ayı sonunda vize uygulaması yapılır.
 
İstenen belgeler;
a) Kurum talep yazısı
b) Kadro durumunu gösteren aslı gibidir onaylı hareket onayı
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
d) Kadrosu tutmayıp, fiilen görev yapanlar için Bakanlık vize onayı
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
Kurum değişikliklerinde yeni kart basımı yapılır. Kart bedeli olarak 10 TL ücreti alınır.
60 TL
-   Zayi ve çalınma durumlarında Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır.
-   20 TL kart ücreti Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
-   İlk başvurudaki istenen evrakların aynısı istenir.
-   5 iş günü içerisinde idareye bildirilmesi zorunludur

İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No : 500 35380 Buca / İzmir Tel : 293 50 00 - Faks : 0232 282 04 20 Eshot © 2008 Tüm Hakları Saklıdır.
Eshot 2010 Copyright By Ünibel A.Ş.